Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.ADRIANMIGDALART.PL
ORAZ PILIKI COOKIES

Niniejsza strona internetowa („www.adrianmigdalart.pl”) jest obsługiwana przez osobę fizyczną Adrian Migdał prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ADRIAN MIGDAŁ, wpisaną do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, 
NIP: 7352857105, REGON: 122824488, adres: ul. Flisacka 6, 34-443 Sromowce Niżne („Administrator”).

Administrator - administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: Adrian Migdał, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7352857105, REGON: 122824488, adres: ul. Flisacka 6, 34-443 Sromowce Niżne, który świadczy usługi drogą elektroniczną, przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkownika pozyskane m.in. za pośrednictwem Serwisu. 
Cookies -oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. 
Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. 
Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: www.adrianmigdalart.pl.
Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. 
Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Klienta/Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z usług poprzez serwis www.adrianmigdalart.pl oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Klienta/Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych Administratorowi danych opracowane zostały przez Administratora wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą oświadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Klienci/Użytkownicy mogą zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies w swoich przeglądarkach internetowych, m.in. mogą częściowo ograniczyć albo całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. W przypadku braku zmiany ustawień w powyższym zakresie pliki Cookies zostaną zapisane 
w pamięci Urządzeń.  Zmiana ustawień plików Cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu, m.in. 
w sklepie internetowym niemożliwym może okazać się przejście procedury zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia. 

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta/Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis www.adrianmigdalart.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach/Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w Formularzu rejestracji lub Formularzu zamówienia informacje oraz poprzez gromadzenie plików “Cookies” (Polityka plików “Cookies”).

Serwis www.adrianmigdalart.pl zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika. Dane podane 
w Formularzu rejestracji lub Formularzu zamówienia są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji Formularza rejestracji lub Formularza zamówienia, w szczególności w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

Dane osobowe pozostawione w serwisie www.adrianmigdalart.pl nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 
Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego Administratora. O wszelkich zmianach Administrator będzie informować 
w sposób widoczny i zrozumiały.

Należy przeczytać niniejsze warunki przed korzystaniem z serwisu www.adrianmigdalart.pl. 
Korzystając z serwisu www.adrianmigdalart.pl potwierdzają Państwo akceptację niniejszych warunków niezależnie czy zdecydują się Państwo na zarejestrowanie w serwisie Administratora.

W przypadku jakichkolwiek pytań czy uwag oraz w przypadku wniosków dotyczących niniejszej Polityki ochrony prywatności, plików Cookies, proszę o skontaktowanie się z Administratorem pod następującym adresem e-mail: xadrianmigdal@gmail.com.

Administrator dokłada wszelkich starań w celu poszanowania prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym Użytkownika, pozyskanym za pośrednictwem Serwisu.

Administrator, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”), jest podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe przekazane Administratorowi przez Użytkownika lub pozyskane m.in. za pośrednictwem Serwisu.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Administratora w celach związanych z korzystaniem 
z Serwisu, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, 
a także na podstawie zgody Użytkownika - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody.

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody uzyskanej od osoby, której dane dotyczą. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowych, poprzez ograniczenie lub całkowite wyłączenie możliwości zapisywania plików Cookies.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Użytkownika, 
a w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w prawnie uzasadnionych celach Administratora – na czas zgodny z przepisami prawa.

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uprzednio przed wejściem w życie ww. Rozporządzenia do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.

*Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
Administrator wykorzystuje Cookies w celach konfiguracji Serwisu - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; analiz, badań, audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury 
i zawartości. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione 
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są 
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików Cookies będą udostępniane na niniejszej stronie.

KLAUZULA Z WYKONANIEM OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 
PRZEZ SKLEP INTERNETOWY 
ADRIANMIGDALART

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu internetowego www.adrianmigdalart.pl jest: Adrian Migdał, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7352857105, REGON: 122824488, adres: 
ul. Flisacka 6, 34-443 Sromowce Niżne, który świadczy usługi drogą elektroniczną, przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkownika pozyskane m.in. za pośrednictwem Serwisu (dalej: „Administrator”). 

Administrator informuje, że:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu internetowego oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta  - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym 
w celach handlowych lub marketingowych. 
Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie internetowym 
i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 2 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 2 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(a przed 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
Dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu internetowego. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie internetowym oraz dokonywanie transakcji. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych lub marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody. Dane osobowe pozostawione w serwisie www.adrianmigdalart.pl nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl